Aranykor Arany János születésének 200. évfordulója
Arany Core DJ bajnokság

Arany János versei
nyomán

Úgyhogy tarts velünk és írj zenét Arany-ra, vagyis készíts olyan dalt, ami részben vagy egészében a költő szövegeiből merít. Mutasd meg, hogy Te vagy a legnagyobb ritmuszsonglőr, Arany pedig a frontembered, aki a rímeket osztja!

Ahhoz, hogy részt vegyél az AranyCORE zenebajnokságban nem kell más tenned, mint kiválasztanod és megzenésítened egy olyan Arany János verset, ami különösen kedves számodra. A közös zenéléshez a költő bármelyik művét felhasználhatod, mint ahogy az is rajtad áll, hogy milyen hangszert vagy zenei stílust választasz: egy szál gitártól a szkreccselős lemezjátszóig bármi szóba jöhet. Ugyanez igaz a hosszra is, ha Te a Toldi estéjét szeretnéd elslammelni, csak azért aggódj, hogy legyen elég tárhely a telefonodon. Ha egyelőre nincs ötleted, hogy hol csapd föl az Arany összest, segít neked a zsűrink: Ákos, a Margaret Island vagy Wolfie, a Punnany Massif-ból. Ők ugyanis elmondtak egy-egy verset, amit Te szabadon letölthetsz és használhatsz, miközben a saját zenédet komponálod.

Amikor elkészültél, kész dalodat ezen az aranycore.hu weboldalon tudod feltölteni, ami a jelentkezésed után kikerül a lejátszási listára és bárki meghallgathatja – ahogyan Te is elmerülhetsz mások Arany-értelmezéseiben. Fontos, hogy minden dokumentumot, vagyis a kitöltött adatkezelési és felhasználási nyilatkozatot küldd el nekünk postai úton is. Erre azért van szükség, hogy a művedet megoszthassuk másokkal, azaz kitehessük az oldalra.

Jelentkezni március 2-án 10:00 óráig tudsz. Utána pedig indul a kíméletlen LIKE vadászat, mivel az oldalon a legtöbb LIKE-ot szerző három versenyző és a zsűri díjazottja elutazhat Nagyszalontára, Arany János szülővárosába. Úgyhogy március második napjától izzítsd ismerőseidet, hogy mindenki klikkeljen egyet érted! Ha elúszol a LIKE-okkal, akkor sincs minden veszve: a verseny különdíját - egy örömzenélést a VOLT-on - Lobenwein Norbert fesztiválguru adja át a legmenőbb, aranyat érő számért.

Ha kérdésed van a versennyel kapcsolatban, keress minket az aranycore@mtva.hu email címen!

Jó dalszerzést és persze boldog születésnapot Arany Jánosnak

 

 

AranyCORE – zenebajnokság
Arany János versei nyomán

Hivatalos Játékszabályzat

 

 1. A nyereményjáték szervezője

Az „AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező).

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet bármely 14. életévét betöltött természetes személy, különösen bármely magyarországi vagy határon túli középiskolai köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben tanuló diák (a továbbiakban: Játékos), aki megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékra Szervező elsősorban amatőr zenészek jelentkezését várja. Kiskorú Játékos a Játékban csak törvényes képviselője hozzájárulásával - a jelen Játékszabályzat 4.1.3. pontjában rögzített Hozzájáruló nyilatkozat törvényes képviselő általi aláírásával - vehet részt. A Játékban a Szervező dolgozóinak és alvállalkozóinak Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2017. november 27. 10:00 órától 2018. március 02. 10:00 óráig tart.

 1. A Játék menete
  1. A jelentkezés módja
   1. A játék a www.aranycore.hu linken érhető el, itt olvashatók a Játék leírásai, innen tölthető le a jelentkezéshez elengedhetetlen, kitöltendő – 4.1.3. pont szerinti – Hozzájáruló nyilatkozat, Adatkezelési Tájékoztató, illetőleg a Játék zsűrije által feltöltött néhány vers is, amely igény esetében (nem kötelezően) felhasználható a Játék során.
   2. A Jelentkezőknek Arany János egy általuk szabadon választott versének (akár a weboldalra a zsűri által feltöltött versnek) egészét vagy valamely részletét kell megzenésíteniük bármilyen műfajban és terjedelemben. Az elkészült dalt mp3, flac, m4a, ogg, wav, vagy wma formátumban a www.aranycore.hu weboldalra kell majd feltölteni. A Játékos a dal feltöltésével, továbbá a 4.1.3. pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és postázásával jelentkezik a Játékra. A nyilatkozat ide kattintva letölthető, vagy a jelentkezést megerősítő levelünk csatolmányaként is megtalálható.

A jelentkező Játékos szavatolja, hogy a feltöltött zenemű tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A zenemű felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a jelentkezőt terheli a felelősség. A Játékos által a Szervező részére elküldött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait.

   1. A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a www.aranycore.hu weboldalról letölthető Hozzájáruló nyilatkozat postai úton való megküldése a következő címre:

MTVA – „AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán”

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a dokumentumok beérkezését –nevezési határidőn belül történő számfeltöltés esetén – március 9-éig a Szervező elfogadja.1

Amennyiben a jelen pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat legkésőbb a 4.2. pont szerinti beküldési határidő lejártának napján 10:00 óráig nem érkezik meg a jelen pont szerinti postacímre, úgy Szervezőnek nem áll módjában a Játékos jelentkezését elfogadni.

   1. A feltöltött zeneműveket a Szervező előzetesen ellenőrzi, és amely zenemű vonatkozásában jogsértést nem tapasztal, azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a www.aranycore.hu honlapon. A jelentkező Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervezőt felelősség abban az esetben sem terheli, amennyiben az általa közzétett tartalom jogsértő volta a közzétételt követően válik ismertté, a zenemű jogszerűségéért a 4.1.2. pontban rögzítettek alapján minden esetben a jelentkező Játékos felel.
   2. A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen pont szerinti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes
   3. A www.aranycore.hu honlapon közzétett dalokat a Szervező 2018. március 02. napján, Arany János születésének 201. évfordulóján 10:01 órakor szavazásra bocsátja, a szavazás 2018. március 18. napján 10:00 órakor zárul. A szavazás úgynevezett „social like” szavazással történik ugyanezen honlapon keresztül.

A Szervező nem tolerálja a hirdetés útján, ellentételezés fejében szerzett vagy fizetett LIKE-okat. Amennyiben a szervező ilyet tapasztal, a résztvevőt a versenyből kizárhatja.2

   1. A Játék négy nyertese az alábbiak szerint kerül kiválasztásra:

Szervező egy háromtagú zsűrit állít fel, amely zsűri az alábbi tagokból áll: Ákos, Margaret Island és Wolfie, a Punnany Massif-ból. A zsűri 2018. március 18. napjáig egy nyertes dalt választ ki.

A további három nyertes dal kiválasztása pedig szavazás útján történik majd a 4.1.6. pontban meghatározott időszakban beérkezett szavazatok alapján.

Fentiek alapján a játék nyertesei a zsűri által kiválasztott nyertest dalt beküldő Játékos, valamint a három legtöbb „like”-ot kapó dalt beküldő Játékos.

   1. A fentiekben meghatározott nyertesek mellett Lobenwein Norbert fesztiváligazgató is odaítél egy különdíjat; a díjazott szintén március 18. napjáig kerül kiválasztásra. A különdíj keretében díjazott nyereményéről Szervező a későbbiekben ad felvilágosítást.
   2. A Játék nyertesei és a Játék különdíjasa 2018. március 19. napján3 kerülnek kihirdetésre.
  1. Beküldési határidő: 2018. március 09. napja 12:00 óra4
  2. Nyeremény
   1. A nyertes Játékosok elutazhatnak a tavaszi szünetben Arany János szülőfalujába, Nagyszalontára, ott előadhatják dalukat, illetőleg különböző programokon vehetnek majd részt. Az utazást, a szállást, illetőleg az egyéb programokat a Szervező biztosítja. Az utazás tervezett időpontja 2018. március 29. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időszak, Szervező fenntartja azonban a jogot ennek egyoldalú módosítására. A Szervező – figyelemmel arra, hogy a Jelentkezők között csapatok is lehetnek – rögzíteni kívánja, hogy legfeljebb tíz fő utaztatását vállalja. A Szervezővel szemben abból eredő igény, hogy a négy nyertes dal előadóinak összlétszáma (figyelemmel arra, hogy csapatok is jelentkezhetnek a Játékra) a tíz főt meghaladja, semmilyen módon és formában nem érvényesíthető.
   2. Szervező rögzíteni kívánja, hogy - tekintettel arra, hogy a Játékra jelentkezni határon innen és határon túlról is lehet – az esetleges külhoni győztesek utaztatását is kizárólag Magyarországról vállalja, a határon túl élő Játékosok a jelentkezéssel ezt vállalják, a Szervezővel szemben ebből eredően bármilyen nemű igény érvényesítése kizárt.
   3. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervező feladata kizárólag a nyereményutazás megszervezése (utazás, szállás, programok, stb.), egyéb felelősség a Szervezőt nem terheli, gyermekfelügyeletet a Szervező az utazás során nem vállal, így a Szervező felelőssége e körben kizárt.
   4. A különdíjas nyereményéről Szervező a későbbiekben ad felvilágosítást.
   5. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.
  3. A Nyeremények átvétele

A négy nyertest a Szervező a Játékos által a Hozzájáruló nyilatkozatban megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül elektronikusan értesíti, és egyeztetést kezdeményez a nyereményutazás részleteiről.

 1. A Szervező jogai
  1. Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

  1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
 1. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
 2. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

  1. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.
  2. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a hivatalos Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
 1. Adatkezelés
  1. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa feltöltött és a Szervező által közzétett tartalmat nyertesnek nyilvánítják, úgy a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet a nyertes művet kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.

A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a nyereményutazásról, vagy az egyéb ezzel összefüggő, Szervező által meghatározott műsorokban történő részvétel esetén kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató, vagy az általa meghatározott más médiaszolgáltató nyereményjátékkal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során bemutathat, és az Interneten közzétehet. Nyertes egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet, vagy az általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.

Játékos továbbá hozzájárul, hogy a feltöltött műveket a Szervező a művek meghallgatása, és a nyertes kiválasztása érdekében harmadik fél részére továbbítsa, részére a megtekintést engedélyezze.

  1. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és feldolgozza.
  2. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul, hogy nyertessége esetén neve a www.aranycore.hu oldalon és a Szervező egyéb felületein megjelenjen.
  3. A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, harmadik személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a nyeremény felajánlójának továbbítsa.

A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek az adataik kezeléséről, és kérhetik azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező székhelyén, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt személyesen, vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal – nem kerül átadásra.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93729/2016

Az MTVA adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat

 1. Vegyes rendelkezések
  1. A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
  2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
  3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

1 Módosítva: 2018. március 02.

2 Módosítva: 2018. március 02.

3 Módosítva: 2018. március 02.

4 Módosítva: 2018. március 02.